Rooiwater word deur die blou bosluis & rooipootbosluis oor gedra. Gedurede warmer maande is die bosluise meer volop en dus die siekte ook, omdat die temperature en vogtigheid meer gunstig is vir die ontwikkelling en uitbroei van die eiers. In die winter is die bosluise nie afwesig nie maar die kouer temperature is minder gunstig vir eier ontwikkeling en minder van die bosluise broei uit. Daar is twee forms van rooiwater naamlik Afrika Rooiwater en Asiatiese Rooiwater. Albei kom op verskeie please in die Parys distrik voor en is al ‘n geruime tyd besig om vir die boere probleme te gee.

Simptome van Afrika rooiwater:

 • Koors ( 40-41˚C)
 • Bloedarmoede – bleek oogvliese en tandvleise
 • Verlaagde melk opbrengs
 • Lusteloos
 • Verminderde/geen eetlus
 • Baie ligte geelsug – bleek-geel slymvliese
 • Dragtige koeie kan aborteer agv koors
 • Rooi urine
 • Vrektes
 • Die siekteproses vat ‘n paar dae dws jy sien ‘n siek diere voor die dier vrek

Asiatiese Rooiwater toon die selfde simptome as Afrika Rooiwater maar diere ontwikkel dikwels ook senuweesimptome. Diere met senuweesimptome loop wankelrig, kan dikwels nie staan nie en maak skop bewegings terwyl hulle le. Diere mag aggresief voorkom. Met hierdie form is daar n hoe vrektesyfer en siekte proses is bitter kort dws jy sien net ‘n dooie dier.

Diagnose word gemaak deur n bloed smeer onder n mikroskoop te bestudeer. Dit onderskei ook tussen Rooiwater en Anaplasma (galsiekte); party diere het albei siektes gelyk.

Raadpleeg ons gerus by die praktyk aangaande voorkoming, diagnose en behandelling van hierdie siekte.

*********************************************************

Redwater is transmitted by the blue tick and the red legged tick. During the warmer months these ticks are more abundant because temperatures are more favourable for egg development and hatching. During colder months the ticks are not absent, but fewer eggs develop and hatch, which causes a decline in the number of ticks. Two forms of Redwater are recognised; African Redwater and Asiatic Redwater.

Symptoms of African Redwater include:

 • Fewer (40-41˚C)
 • Anaemia – pale gums and conjunctiva
 • Drop in milk production
 • Lethargy
 • Reduced appetite or refusing to eat
 • Very mild jaundice – pale-yellow mucous membranes
 • Pregnant cows may abort due to the fever
 • Red urine
 • Death
 • The disease process takes a few day ie you usually observe a sick animal

Asiatic Redwater has similar symptoms to African Redwater, but animals tend to also develop symptoms indicating that the nervous system is also affected. Affected animals have uncoordinated movement and stumble. Animals may appear to be aggressive. The may be unable to stand and may make paddling movements with the legs when recumbent. AsiaticRedwater causes many deaths. In this disease the disease process is very quick and often only a dead animal is found without prior symptoms of illness.

The disease is diagnosed by examining a blood smear under the microscope. This also distinguishes Redwater from Anaplasma (gallsickness); some animals may carry both diseases at the same time.

Please contact the hospital for advice on diagnosis, treatment and prevention of this disease.